Kontakt

Martina Hlinková - Torty Martina

Adresa prevádzkarne:
Liešťany 118
972 27 Liešťany (okres Prievidza)
IČO: 50161300
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza od 01.02.2016
Číslo živnostenského registra: 340-38116
Mobil: +421 948 485 882
E-mail: kontakt@tortymartina.sk